Met samenwerking bereik je zoveel meer.

Wanneer we de overstap durven te maken naar meer vrijheid, vertrouwen en verbinding en minder rigide structuren, kunnen heel veel mensen die nu aan de kant staan weer meedoen. En dat is belangrijk. Niet alleen voor het persoonlijke geluk van die mensen, maar ook voor de maatschappij. Straks hebben we alle handjes nodig om de samenleving draaiende te houden.
Ook is het van groot belang dat we de kosten van het niet-meedoen gaan beperken. Bureau NetWerk is ervan overtuigd dat werken in netwerken mogelijkheden biedt die momenteel nodig zijn. Samen komen we voorbij (gedachte) onmogelijkheden. Succesvol reïntegreren doe je alleen met een goed netwerk. Daarnaast moet je goed voor jezelf (leren) zorgen. Bureau NetWerk en haar netwerken helpen hierbij.
Bureau NetWerk gelooft in kleinschaligheid en probeert zoveel mogelijk (zorg- en welzijns-) organisaties mee te nemen in deze visie. Goede afstemming van deze organisaties vraagt volgens Bureau NetWerk om meer ondernemende mensen. Bureau NetWerk heeft alles in huis om dit te stimuleren en te ondersteunen.

 

Comments are closed.

#site ul.main-nav { width: 700px; }